Hyppää sisältöön

Rahanpesulain muuttaminen II

Diaarinumero: OKV/1311/21/2023
Antopäivä: 23.8.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi valtiovarainministeriölle lausunnon työryhmämuistiosta, joka sisälsi työryhmän laatiman toimintasuunnitelman ja luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle tietojenvaihdon tehostamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa sekä kansallisen turvallisuuden suojaamista koskeviksi laeiksi. Oikeuskansleri arvioi lausunnossaan vain luonnosta hallituksen esitykseksi. 

Toisessa valtiovaranministeriön lausuntopyynnössä kerrotun mukaan tähän esitykseen on tarkoitus sisällyttää kolme muuta esitysluonnosta. Oikeuskansleri totesi, että eri lähtökohdista valmisteltujen esitysluonnosten sulauttaminen yhdeksi hallituksen esitykseksi on vaativa tehtävä. Hänen mielestään erityistä huomiota on syytä kiinnittää esityksen selkeyden ja johdonmukaisuuden turvaamiseen sekä voimaantuloa koskevaan sääntelyyn ja siirtymäkysymysten hallintaan.  Näitä koskevien yksityiskohtaisempien huomioidensa osalta oikeuskansleri viittasi toiseen valtiovarainministeriölle antamaansa lausuntoon (dnro OKV/1301/21/2023).