Hyppää sisältöön

Pysäköintivirhemaksua koskeva päätös

Diaarinumero: OKV/687/1/2014
Antopäivä: 17.6.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: huomautus

Pysäköinninvalvonnassa merkittiin kantelun vireille tullessa pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen käsittelijän tunnistenumero ja nimikirjaimet. Kantelun käsittelyn aikana pysäköinninvalvonnassa oli siirrytty käytäntöön, jossa päätöksessä ilmoitetaan sen antaneen pysäköinnintarkastajan sukunimi kokonaisuudessaan, mutta ei etunimeä tai sen alkukirjainta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että menettely, jossa pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen merkitään ainoastaan käsittelijän tunnistenumero, nimikirjaimet tai nimen sukunimiosa, ei ole pysäköinninvalvonnasta annetun lain 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn mukainen. Järjestely, jossa asianosainen saa kaikki päätökseen sisällytettäviksi säädetyt tiedot vasta tätä erikseen pyydettyään, oli apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan lakiin perustumaton.

Pysäköinninvalvojan antamien ohjeiden mukaan pysäköinninvalvontatoimistosta virhemaksun kirjoittaneen pysäköinnintarkastajan nimi ilmoitettiin pyynnöstä asianosaiselle, joka todisti henkilöllisyytensä. Tarkastajan nimen ilmoittamisen yhteydessä kerrottiin, että tiedon saajan ei tullut tarpeettomasti ja asiattomassa yhteydessä antaa tietoa tarkastajan nimestä toiselle. Menettelyn taustalla oli ollut muun muassa tarve estää asiatonta nimen hyväksikäyttöä ja ehkäistä ja vähentää tarkastajiin kohdistuvaa epäasiallista ja uhkaavaa käytöstä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen merkittäviä tietoja ei ole säädetty salassa pidettäviksi. Näin ollen järjestely, jossa käsittelijän nimitietoja pyytävän on osoitettava asianosaisasemansa ja todistettava henkilöllisyytensä ja jossa nimitietoja pyytävälle ilmoitetaan tietojen eteenpäin luovuttamisen rajoituksista, on lakiin perustumaton.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi pysäköinninvalvojalle huomautuksen vastaisen varalle hänen edellä selostetusta lainvastaisesta menettelystään ja saattoi lisäksi pysäköintivalvojan tietoon tiedusteluihin vastaamisesta esittämänsä näkemykset.