Hyppää sisältöön

Puutteita vaikeavammaisen lapsen vammaispalvelujen järjestämisessä

Diaarinumero: OKV/3208/10/2021
Antopäivä: 20.11.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi Kaarinan kaupungin vammaispalvelujen menetelleen lainvastaisesti vaikeavammaisen lapsen vammaispalvelujen järjestämisessä. Hän saattoi käsityksensä kyseiset palvelut hoitaakseen saaneen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tietoon.

Kantelijoiden lapselle myönnetty palveluasuminen ei ollut toteutunut lapsen yksilöllisen palvelutarpeen ja lapsen edun mukaisesti. Kaupungin vammaispalvelut ei ollut varmistanut, että ostopalveluna hankittu kotihoito kaikilta osin vastasi tehtyä palvelupäätöstä. Lapsen asiassa ei ollut myöskään huolehdittu riittävässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siitä, että hänen koulunkäyntinsä olisi tullut turvatuksi. 

Kaupungin vammaispalveluissa oli lisäksi jätetty noudattamatta sosiaalihuoltolain säännöksiä, joiden mukaan lapsen mielipidettä ja toivomuksia olisi tullut kuulla, kun oli selvitetty lapsen palveluasumista ja palveluiden järjestämistä. Lapselle ei ollut myöskään nimetty omatyöntekijää. 

Kaupungin vammaispalvelujen menettelyn seurauksena lapsen laissa turvattu oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ei ollut toteutunut.