Hyppää sisältöön

Puutteellinen työvoimapoliittinen lausunto

Diaarinumero: OKV/1191/10/2021
Antopäivä: 19.9.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota huolellisuuteen työttömyysturva-asian käsittelyssä ja työvoimapoliittista lausuntoa annettaessa.

Kantelija oli ilmoittautunut palkkatukijakson jälkeen työttömäksi työnhakijaksi. Saadun selvityksen mukaan TE-toimisto ei ollut toimittanut tietoa palkkatukityöstä työttömyyskassalle antamassaan työvoimapoliittisessa lausunnossa. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisen on oltava kaikissa asian käsittelyvaiheissa huolellinen hallintolaissa säädettyjen hyvän hallinnon ja asian käsittelyn ja palvelun asianmukaisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti. TE-toimiston työttömyyskassalle antama lausunto oli ollut puutteellinen. Työttömyyskassan pyynnöstä TE-toimisto oli antanut tarkentavan lausunnon, ja työttömyyskassa oli vielä myöhemmin pyytänyt täsmennystä lausuntoon. Kantelijan työttömyysturva-asiaa ei ollut käsitelty TE-toimistossa riittävän huolellisesti.