Hyppää sisältöön

Puutteellinen tuomion korjausmerkintä

Diaarinumero: OKV/1491/30/2022
Antopäivä: 22.5.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion korjaamisessa. Tuomion tuomiolauselmaan tehdystä korjausmerkinnästä ei käynyt yksiselitteisesti ilmi, miten tuomiota oli korjattu.