Hyppää sisältöön

Puolustusministerille moitteet epäasiallisten ilmaisujen käyttämisestä

Julkaisuajankohta 27.5.2019 9.31
Tiedote

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan puolustusministeri Jussi Niinistö käytti epäasiallista kieltä arvostellessaan valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita blogissaan.

Niinistön ei kuitenkaan ole syytä epäillä syyllistyneen sellaiseen rikokseen, josta häntä ministerinä voitaisiin syyttää. Oikeuskansleri ei siten nähnyt edellytyksiä käynnistää asiassa esitutkintaa.

Ministeri Niinistö kutsui blogikirjoituksessaan helmikuussa 2019 valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita muun muassa ”perustuslakitalebaneiksi”. Lisäksi hän käsitteli kriittisesti erään professorin motiiveja sekä tämän poliittista henkilöhistoriaa. Blogikirjoitus liittyi tiedustelulakien käsittelyyn eduskunnassa.

Oikeuskanslerin mukaan Niinistön käyttämät ilmaisut olivat osin epäasiallisia ja henkilöön käyviä. Niinistö olisi voinut esittää valtiosääntöasiantuntijoiden toimintaan kohdistuvan arvostelunsa tällaisiin ilmaisuihin turvautumatta. Oikeuskansleri painottaa, että ministerin tulee säilyttää vakaus ja arvokkuus myös mielestään oikeutettua kritiikkiä esittäessään. Ministerin velvollisuuksiin kuuluu pidättäytyä epäasiallisesta kielenkäytöstä virkatoimeensa liittyvässä yhteydessä. Ministerillä on oikeus sananvapauteen, mutta toisaalta hänen tulee ottaa huomioon myös toisten oikeus siihen ja mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Liian kärkevä ja toisia loukkaava arvostelu varsinkin ministerin esittämänä voi estää toisia osallistumasta julkiseen keskusteluun. Oikeuskansleri huomauttaa myös, että Niinistöllä on ollut spontaania suullista puheenvuoroa paremmat mahdollisuudet harkita kirjallisessa muodossa esittämiensä lausumien sisältöä.

Oikeuskansleri arvioi asiaa laillisuusvalvonnallisen näkökulman lisäksi myös rikoslain kunnianloukkaussäännöksen valossa. Sen mukaan kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn tietyillä julkisen toiminnan alueilla ja joka ei selvästi ylitä hyväksyttävyyden rajoja. Säännöksen perustelujen mukaan kärkevä ja halventavakin arvostelu on lähtökohtaisesti sallittua, kun se kohdistuu henkilön toimintaan eikä häneen henkilönä. Näin on varsinkin silloin, kun arvostelua esitetään yhteiskunnallisesti merkittävässä asiayhteydessä.

Oikeuskansleri pitää valtiosääntöasiantuntijoiden roolia yhteiskunnallisesti siinä määrin merkittävänä, että heidän toimintaansa on voitava kohdistaa arvostelua kunnianloukkaussäännöksen tarkoittamissa rajoissa. Oikeuskanslerin mukaan Niinistö on kohdistanut arvostelunsa ensisijaisesti valtiosääntöasiantuntijoiden toimintaan, vaikka arvostelussa on käytetty osin myös henkilöön meneviä ilmaisuja. Sanavalinnat ovat olleet epäasiallisia, mutta niiden ei voida katsoa ylittäneen selvästi hyväksyttävyyden rajoja rikoslain tarkoittamalla tavalla. Sen vuoksi asiassa ei ole hänen mukaansa edellytyksiä esitutkinnan käynnistämiselle.

Oikeuskansleri perustelee kantaansa myös sillä, että perustuslaissa ministerisyytteelle on asetettu korotettu syyttämiskynnys. Esitutkintaa ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää, jos näyttää ilmeiseltä, että tämä kynnys ei ylity. Oikeuskanslerin arvion mukaan esitutkinnan keinoin ei olisi saatavissa olennaista lisänäyttöä jo käytettävissä olevan aineiston lisäksi.

Lisätiedot

Esittelijäneuvos Johanna Koivisto, puh. 0295 162553, [email protected]

Vanha sisältö