Hyppää sisältöön

Puhelimen ja kameroiden pois ottaminen tuomioistuimen turvatarkastuksessa

Diaarinumero: OKV/3229/10/2021
Antopäivä: 31.1.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Satakunnan käräjäoikeuden tietoon käsityksensä lainvastaisesta menettelystä, kun tuomioistuimeen saapuneelta kantelijalta oli turvatarkastuksessa otettu pois puhelin, digikamera ja minivideokamera. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että puhelimen ja kameroiden hallussapito ei ole lain nojalla kiellettyä. Kyse ei ole myöskään esineistä, joita voitaisiin käyttää omaisuuden vahingoittamiseen tai jotka voivat aiheuttaa turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain mukaisesti vaaraa turvallisuudelle tai järjestykselle. Puheenjohtajan istuntoon ilmoittama kuvauskielto ei myöskään tee tallentamiseen soveltuvien välineiden hallussapitoa kielletyksi. Asiassa ei esitetty laillisia perusteita puhelimen ja kameroiden pois ottamiselle. 

Kantelijalle aiheutunut haitta oli kuitenkin vähäinen, sillä istunto peruutettiin ja laitteet palautettiin hänelle heti sen jälkeen. 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan voisi olla perusteltua, että tallentamiseen soveltuvien laitteiden pois ottamisen edellytyksistä olisi säännelty turvatarkastuslaissa nykyistä selkeämmin myös muissa tilanteissa kuin kuva- ja äänitallennetta katsottaessa. Apulaisoikeuskansleri pyysi oikeusministeriötä ilmoittamaan viimeistään 31.5.2023, mihin toimenpiteisiin asia on mahdollisesti antanut aihetta.