Hyppää sisältöön

Poliisin menettely median kulkukortin haltuun ottamisessa

Diaarinumero: OKV/2864/10/2020
Antopäivä: 21.12.2021
Kohde: syyttäjä poliisi
Toimenpide: ei toimenpidettä käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Poliisihallituksen ja Helsingin poliisilaitoksen tietoon käsityksensä, jonka mukaan poliisilla ei esittämillään perusteilla ollut oikeutta ottaa henkilöltä pois media-akkreditoinnin osoituksena ollutta kulkukorttia.

Kantelun mukaan henkilölle myönnetty lehdistökortti oli peruttu, mutta hän oli siitä huolimatta pyrkinyt Finlandia-talolla elokuussa 2019 järjestettyyn EU:n jäsenmaiden puolustus- ja ulkoministerikokoukseen. Kokouspaikan vartiointipisteellä poliisi oli ottanut henkilöltä pois kulkukortin ja luovuttanut sen kokousjärjestäjälle. Poliisi perusteli toimenpidettä poliisilain säännöksillä.

Poliisilla ei ollut esittämillään poliisilain perusteilla oikeutta toimenpiteiseen, vaan toimivaltaperuste kyseiselle menettelylle olisi tullut löytyä muualta laista. Apulaisoikeuskansleri totesi muun ohella, että poliisilain tehtävämäärittely ei ole toimivaltasäännös, joka antaisi poliisille toimivaltaa ryhtyä minkä tyyppisiin toimiin tahansa tehtävien suorittamiseksi.

Menettelyn moitittavuutta arvioitaessa otettiin kuitenkin huomioon, että poliisilain 2 luvun 10 § mukainen toimivaltasäännös on tulkinnanvarainen. Ratkaisu saatettiin myös sisäministeriön tiedoksi ja harkittavaksi, tulisiko säännöksiä täsmentää.