Hyppää sisältöön

Poliisin menettely esitutkinnassa ja ihmiskaupan laillisuusvalvonta

Diaarinumero: OKV/2030/10/2022
Antopäivä: 28.8.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen huomiota esitutkinnan viivytyksettömään toimittamiseen sekä rikoskomisarion huomiota esitutkintapäätöksen asianmukaiseen perustelemiseen. 

Rikoskomisario oli päättänyt esitutkinnan siirtämättä asiaa syyttäjän harkittavaksi. Esitutkintapäätöksen mukaan kyse ei ollut kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja työsyrjintänä teko oli vanhentunut. Kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkistön täyttymättä jäämistä ei kuitenkaan perusteltu päätöksessä.  Päätöksen lopputulokseen vaikuttaneet tosiseikat ja näistä tehdyt oikeudelliset johtopäätökset jäivät perusteluista kokonaisuudessaan avoimeksi. Tutkinnan päätös oli ilmeisen puutteellinen. 

Esitutkinnan viivästymisen osalta apulaisoikeuskansleri yhtyi Poliisihallituksen ja poliisilaitoksen näkemykseen, että kuulustelut olisi tullut suorittaa ripeämmin. Asiassa ei ilmennyt hyväksyttäviä syitä esitutkinnan viivästymiselle eikä rikoksen syyteoikeuden vanhentumiselle. Tämä ei ollut ollut kuitenkaan tutkinnanjohtajan vaikutuspiirissä, jonka vuoksi apulaisoikeuskansleri kohdisti moitteensa poliisilaitokselle.  

Apulaisoikeuskansleri kertoi nyt antamassaan ratkaisussaan jatkoseurannasta joulukuussa 2021 antamaansa ratkaisuun, jossa käsiteltiin poliisin menettelyä ihmiskaupan tutkinnoissa (OKV/1233/70/2021). Päätöksen jälkeen ihmiskaupparikokset ovat olleet Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan tarkastuskohteena vuonna 2022. Apulaisoikeuskansleri on ottanut omana aloitteenaan tutkittavakseen poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan toteutumisen.