Hyppää sisältöön

Poliisin ja kunnaneläinlääkärin menettely eläinsuojeluasiassa

Diaarinumero: OKV/1068/1/2006
Antopäivä: 21.1.2009
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: huomautus

Poliisi ja kunnaneläinlääkäri olivat lopettaneet kantelijoiden eläimet eläinsuojelulain 44 §:n perusteella kiireellisesti. Kantelijat katsoivat, että heille ei ollut ilmoitettu lopettamisesta asiallisesti. Kantelijat arvostelivat myös eläinten lopettamistapaa, koska osa eläimistä oli karannut haavoittuneena, ja kaksi koiraa oli palannut huonokuntoisena takaisin.

Kantelua tutkittaessa kävi ilmi, että eläinsuojelulain 44 §:n mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä ei ollut tehty asianmukaista kirjallista päätöstä. Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan lopettamistilanteessa paikalla olleet kunnaneläinlääkäri ja poliisin kenttäjohtajana toiminut ylikonstaapeli olivat molemmat vastuussa asianmukaisen päätöksen puuttumisesta. Toiminnallaan he olivat laiminlyöneet noudattaa eläinsuojelulain säännöksiä.

Osan eläimistä poliisi oli lopettanut ampumalla. Eläinsuojeluasetuksen mukaan muu kuin eläinlääkäri saa lopettaa koiran tai kissan ainoastaan ampumalla aivoihin tai käyttämällä asianmukaista kaasua. Lisäksi on huolehdittava lopetettavan eläimen kiinnipitämisestä tai sen liikkeiden rajoittamisesta. Saatujen selvitysten perusteella oli ilmeistä, että lopetettavien eläinten liikkeitä ei ollut riittävästi rajoitettu. Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylikonstaapeli ja vanhempi konstaapeli eivät olleet lopettaneet eläimiä sitä koskevien säännösten mukaisesti. Myöskään poliisin toiminta haavoittuneiden ja lopetettujen eläinten käsittelyssä ei ollut asianmukaista: haavoittuneista eläimistä ei ilmeisesti ilmoitettu omistajille, poliisi ja eläinlääkäri etsivät niitä vasta tarkastuskäyntinsä yhteydessä noin viikon kuluttua tapahtuneesta ja hautakuoppa oli jäänyt peittämättä seuraavaan päivään asti.

Apulaisoikeuskansleri huomautti vastaisen varalle ylikonstaapelia ja kunnaneläinlääkäriä heidän lainvastaisesta menettelystään ja kiinnitti poliisipäällikön huomiota eläinsuojelulain säännösten noudattamiseen. Ylikonstaapelin ja vanhemman konstaapelin huomiota kiinnitettiin lopetettavien, haavoittuneiden ja lopetettujen eläinten käsittelyn asianmukaisuuteen.