Hyppää sisältöön

Poliisilaitoksen olisi tullut vastata tiedusteluun viipymättä

Diaarinumero: OKV/324/1/2017
Antopäivä: 16.11.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tiedusteluihin vastaamisessa. Poliisilaitos oli vastannut kantelijan tiedusteluun vasta sen jälkeen, kun apulaisoikeuskansleri oli pyytänyt asiassa selvitystä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tiedustelu oli ollut sisällöltään lyhyt ja yksilöity ja siitä oli ilmennyt, ketä se koski. Tiedusteluun olisi tullut vastata nopeammin.