Hyppää sisältöön

Poliisilaitoksen menettely tiedustelujen käsittelemisessä

Diaarinumero: OKV/2735/10/2022
Antopäivä: 23.10.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen huomiota sille osoitettujen yhteydenottojen käsittelemiseen hallintolain mukaisesti. Kantelija oli saanut vastauksen rikosasiaan liittyneeseen tiedusteluunsa vasta puolentoista kuukauden päästä ja kolmannen yhteydenottonsa jälkeen. Vastaamisen viivästyminen ei ollut johtunut pelkästään tutkijan menettelystä, jonka käsiteltäväksi viestit oli ohjattu, vaan kyse oli ollut enemmänkin puutteista viestien ohjaamisessa asianmukaiselle taholle. Apulaisoikeuskansleri totesi, että vastaamiseen kulunut aika ylitti selvästi sen, mitä hallintolaki tällaisessa asiassa edellyttää asian viivytyksettömältä käsittelyltä.