Hyppää sisältöön

Poliisilaitoksen menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/308/10/2020
Antopäivä: 10.11.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten noudattamiseen asiakirjapyyntöjen käsittelyssä.

Kantelija oli esittänyt poliisilaitokselle useita kysymyksiä, jotka poliisilaitos oli tulkinnut asiakirjapyynnöksi ja antanut niihin muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Kantelija oli saanut vastauksen asiakirjapyyntöönsä vasta kanneltuaan asiasta oikeuskanslerille. Asiakirjapyynnön käsittelyyn oli kulunut aikaa noin kuusi viikkoa. Sitä ei ollut käsitelty viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa edellytetyllä joutuisuudella.