Hyppää sisältöön

Poissa olevalle vastaajalle tuomittu rangaistus

Diaarinumero: OKV/2615/30/2021
Antopäivä: 1.12.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain mukaisen huomautuksen vastaisen varalle tämän virheellistä menettelystä.

Käräjätuomari oli menetellyt oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 12 §:n vastaisesti tutkiessaan ja ratkaistessaan asian ilman vastaajan suostumusta tämän poissaolosta huolimatta.