Hyppää sisältöön

Poissa olevalle vastaajalle tuomittu rangaistus

Diaarinumero: OKV/365/30/2022
Antopäivä: 30.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen käräjätuomarille rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen perusteella. Käräjätuomari oli tuominnut vastaajan ankarampaan seuraamukseen kuin mihin vastaaja olisi poissa olevana voitu tuomita ja mitä hänelle oli haasteessa ilmoitettu.

Käräjäoikeus oli kutsunut vastaajan asian pääkäsittelyyn sillä uhalla, että asia voidaan hänen poissaolostaan huolimatta ratkaista ja rangaistukseksi tällöin tuomita enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus. Vastaaja oli tuomittu neljän kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen.