Hyppää sisältöön

Perustoimeentulotukihakemuksen käsittely viivästyi

Diaarinumero: OKV/1705/10/2021
Antopäivä: 18.5.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota toimeentulotuesta annetussa laissa säädettyjen määräaikojen noudattamiseen.

Kantelija oli toimittanut Kelaan perustoimeentulotukensa tarkistamishakemuksen tulojensa muututtua. Lain mukaan päätös kyseisenlaisessa asiassa oli tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Kun Kela oli antanut asiassa päätöksensä vasta kahdeksantena arkipäivänä, oli hakemuksen käsittely viivästynyt sille laissa säädetystä enimmäiskäsittelyajasta.