Hyppää sisältöön

Perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/103/10/2020
Antopäivä: 9.7.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Maahanmuuttoviraston tietoon päätöksensä, jossa todettiin viraston ylittäneen kolmella päivällä laissa säädetyn yhdeksän kuukauden enimmäiskäsittelyajan perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittelylle.

Maahanmuuttovirasto ei ollut esittänyt, että hakemuksen käsittelyyn olisi liittynyt poikkeuksellisia olosuhteita. Osaksi hakemuksen käsittelyn viipyminen oli aiheutunut Suomen edustuston jonotilanteesta. Hakijan kuuleminen henkilökohtaisesti oli ollut hakemuksen ratkaisemiseksi perusteltua. Maahanmuuttovirasto oli kantelijalle antamassaan vastauksessa myöntänyt, että hakemuksen käsittelyn aloittaminen 5,5 kuukautta asian vireille tulon jälkeen oli kiistattomasti liian pitkä aika. Virasto oli vastauksessaan pahoitellut hakijalle ja kantelijalle pitkästä käsittelyajasta aiheutuvaa harmia.