Hyppää sisältöön

Päihdehuollon asianmukainen toteutuminen ja valvonta

Diaarinumero: OKV/7/50/2011
Antopäivä: 18.12.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri teki vuonna 2010 tarkastuskäynnin Kuopion kaupungin päihdehuoltopalveluihin. Tarkastuksella ilmeni muun muassa, että  jonotusajoista päihdehuollon palveluihin ei ollut käytettävissä tilastoseurantaan perustuvaa tietoa ja että joidenkin hoitoyksiköiden henkilömitoitus ei vastannut päihdehuollon laatusuosituksen mukaisia määriä. Kuopion päihdehuoltopalveluiden tarkemmaksi selvittämiseksi avattiin oma aloite OKV/7/50/2011. Asiassa saatiin selvitystä Kuopion kaupungilta ja Kuopion järjestämää päihdehuoltoa valvovalta Itä-Suomen aluehallintovirastolta. Apulaisoikeuskansleri katsoi 18.2.2012 antamassaan päätöksessä, että toteutetuista parannuksista huolimatta Kuopion päihdehuoltopalveluissa oli edelleenkin kehitettävää.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kuopion kaupungin huomiota muun muassa velvollisuuteen huolehtia siitä, että yksilökohtainen hoitotakuu toteutuu ja sen toteutuminen on luotettavasti tarkistettavissa. Aluehallintoviraston apulaisoikeuskansleri velvoitti asettamassaan määräajassa esittämään selvitystä siitä, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin se on Kuopion päihdehuoltoa valvoessaan ryhtynyt.