Hyppää sisältöön

Päätöksen perusteleminen

Diaarinumero: OKV/1471/10/2020
Antopäivä: 22.4.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota päätösten perustelemiseen hallintolain edellyttämällä tavalla. 

Kantelijan asumistuestaan saamasta päätöksestä ei ilmennyt, mihin tietoihin hänen palkkatuloistaan tehty arvio perustui ja miksi arvion pohjana ei ollut käytetty hänen ilmoittamiaan tietoja. Päätöstä ei sen vuoksi ollut perusteltu hallintolaissa tarkoitetulla tavalla.