Hyppää sisältöön

Päätöksen ajankohdan merkitseminen ja virheen korjaaminen

Diaarinumero: OKV/1171/1/2014
Antopäivä: 8.2.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

TE-toimisto teki 1.10.2013 päätöksen yhdistykselle maksettavasta tuesta työnhakijan palkkaamiseen. TE-toimiston 1.1.2014 päiväämällä päätöksellä suurelta osin samaa tukiaikaa koskien tehtiin uusi, erisisältöinen päätös.

TE-toimiston 1.1.2014 päivättyyn päätökseen merkitty päätöksen tekemisen ajankohta ei ollut aika, jolloin ratkaisu oli tosiasiassa tehty. Päätöksen tekemisen ajankohdan merkitsemisessä ei noudatettu hallintolain säännöksiä.

Koska päätöstä muutettiin yhdistyksen vahingoksi, päätöksen korjaaminen olisi edellyttänyt yhdistyksen suostumusta. Koska suostumusta ei ollut, TE-toimistolla ei ollut oikeutta korjata päätöstä. TE-toimisto menetteli vastoin hallintolain asiavirheen korjaamista koskevia säännöksiä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota päätöksen tekemisen ajankohdan asianmukaiseen merkitsemiseen sekä hallintolaissa säädettyjen virheiden korjaamista koskevien menettelytapojen noudattamiseen.