Hyppää sisältöön

Pääministeri ei menetellyt moitittavasti vienninedistämismatkan yhteydessä

Diaarinumero: OKV/60/1/2017 OKV/63-65/1/2017 OKV/71/1/2017 OKV/76/1/2017 OKV/78/1/2017 OKV/81/1/2017 OKV/148-154/1/2017 OKV/179/1/2017 OKV/267/1/2017
Antopäivä: 22.3.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskansleri totesi, että pääministeri ei ollut suosinut vienninedistämismatkansa yhteydessä yritystä, josta hänen lähipiirinsä omistaa osan. Yritys oli tiedottanut matkan yhteydessä intialaisen yhtiön kanssa neuvottelemastaan biojalostamoa koskevasta investointisopimuksesta.

Kanteluiden perusteella pyydetyissä selvityksissä todettiin yhteneväisesti, että pääministeri ei ollut osallistunut kyseisen yrityksen käymiin, edelleen keskeneräisiin investointineuvotteluihin tai muihin keskusteluihin. Pääministeri ei myöskään ollut osallistunut vienninedistämismatkan valmisteluun tai vaikuttanut epäsuorasti siihen, minkä toimialojen yrityksiä tai mitkä yritykset matkalle kutsuttiin. Yritykset päättävät itse osallistumisestaan vienninedistämismatkoille ja vastaavat kustannuksistaan. Apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan pääministerin puolueettomuuden vaarantumisesta ei syntynyt oikeutettuna pidettävää epäilystä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että ministereiden on noudatettava puolueettomuutta kaikissa virkatehtävissään. Kuitenkaan pelkästään se seikka, että pääministerin sukulaisten osin omistama yritys on osallistunut pääministerin johtamalle vienninedistämismatkalle, jonka aikana pääministeri on keskustellut muun ohella biopolttoaineiden käytön edistämisestä, ei ole apulaisoikeuskanslerin mukaan voinut perustellusti vaarantaa luottamusta pääministerin toiminnan puolueettomuuteen. Suomalaisten yritysten viennin edistäminen kuuluu ministerien virkatehtäviin.