Hyppää sisältöön

Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajiston valintamenettely

Diaarinumero: OKV/2933/10/2021
Antopäivä: 4.10.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri saattoi yliopiston hallituksen ja rehtorin tietoon käsityksensä yliopistolain, yliopiston johtosäännön, yliopiston hallituksen työjärjestyksen sekä hallintolain ja julkisuuslain soveltamisesta yliopiston hallituksen puheenjohtajiston valinnassa ja tähän liittyvässä esittelymenettelyssä. Oikeuskansleri kehotti yliopistoa sisällyttämään johtosääntöönsä tarkemmat määräykset esittelymenettelystä.

Kantelussa arvosteltiin yliopiston hallituksen menettelyä sen valitessa hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden 2020 alusta alkaneelle toimikaudelle jo joulukuun 2019 kokouksessaan tammikuussa 2020 pidettävän kokouksen sijasta. Hallituksen työjärjestyksen mukaan uusi puheenjohtajisto olisi tullut valita 31.12.2019 päättyvää puheenjohtajakautta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kantelussa arvosteltiin myös asian esittelymenettelyä.

Oikeuskanslerin mukaan yliopistolaki ei sisällä nimenomaisia säännöksiä hallituksen puheenjohtajiston valinta-ajankohdasta. Yliopiston hallituksen ei näin ollen voitu katsoa toimineen yliopistolain vastaisesti valitessaan vuoden 2020 alusta toimikautensa aloittavat/aloittaneet puheenjohtajat joulukuun 2019 kokouksessaan tammikuussa 2020 pidettävän kokouksen sijasta. Yliopiston hallitus oli kuitenkin toiminut työjärjestyksensä vastaisesti. Oikeuskansleri totesi lisäksi, että muun muassa hyvän hallinnon periaatteet huomioon ottaen uusien puheenjohtajien valinta olisi ollut oikeudellisesti perusteltua ja asianmukaisempaa tehdä niiden hallituksen jäsenten toimesta, jotka olivat hallituksen jäseninä vuoden 2020 alusta alkaneella puheenjohtajien toimikaudella.

Oikeuskansleri toi päätöksessään lisäksi esille useita huomioita muun muassa hallituksen päätöksentekoon liittyneen esittelymenettelyn puutteista ja kokouspöytäkirjan epäselvyyksistä.