Hyppää sisältöön

Oppilaitosdemokratian toteutuminen

Diaarinumero: OKV/14/50/2012
Antopäivä: 30.9.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Perustuslain 6 §:n 3 momentin mukaan lasten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Nuorisolain (72/2006) 8 §:n mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Lukiolain (629/1998) 27 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Lain 31 §:n mukaan opiskelijoiden puhevaltaa käyttää oppilaskunta.

Yksityisen lukion oppilaskunnalla ei ollut oikeutta osallistua koulun johtokunnan kokouksiin eikä opettajain tai oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Rehtori kuuli oppilaskunnan hallitusta johtokunnassa päätettävistä asioista. Opettajainkokouksiin tarkoittamansa asiat oppilaskunnan hallitus valmisteli yhdessä kokouksiinsa tarpeen mukaan osallistuvan ohjaavan opettajan kanssa, joka esitteli asiat opettajakunnalle.

Apulaisoikeuskansleri totesi käsityksenään rehtorille, että oppilaskunnan hallitukselle oli varattu mahdollisuuksia tulla kuulluksi koulua koskevien asioiden valmistelussa. Oppilaskunta voi myös vapaamuotoisesti esittää asioita rehtorille ja ohjaavalle opettajalle. Koulun soveltama kuulemismenettely ja välillinen osallistuminen ei kuitenkaan parhaimmalla tavalla toteuttanut esitettyjen lainkohtien edellyttämää, lukioikäisten oppilaiden kehitystasoa vastaavaa tosiasiallista osallistumista päätöksentekoon koulua ja opiskelijoiden asemaa koskevissa asioissa.