Hyppää sisältöön

Opiskelijan oleskelulupahakemuksen käsittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/584/10/2020
Antopäivä: 17.6.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Maahanmuuttovirastolle laissa säädetyn enimmäiskäsittelyajan huomattavasta ylityksestä. Päätös lähetettiin tiedoksi myös sisäministeriölle.

Kantelijan oleskelulupahakemuksen käsittely oli kestänyt noin kahdeksan kuukautta, kun päätös asiassa tulee lain mukaan antaa tiedoksi 90 päivän kuluessa. Hakemus oli odottanut tulosalueen yleisessä työjonossa kuusi kuukautta ilman toimenpiteitä. Maahanmuuttovirasto oli esittänyt syyksi viivästymiseen henkilöstöresurssitilanteesta aiheutuneen ruuhkan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että vaikka virasto oli vedonnut resurssiensa vähäisyyteen, oli viivästykseen osoitettavissa myös työn organisointiin liittyviä puutteita. Viranomaisen tulee pyrkiä ennakoimaan muutokset ja järjestää asioiden käsittely siten, että määräajoissa voidaan pysytellä henkilöstöresurssien muutoksista huolimatta.