Hyppää sisältöön

Opiskelijan oleskelulupahakemuksen käsittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/67/10/2020
Antopäivä: 21.7.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi Maahanmuuttovirastolle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä, kun virasto oli ylittänyt laissa opiskelijan oleskeluluvan käsittelylle säädetyn 90 päivän enimmäiskäsittelyajan noin kuudella kuukaudella. Enimmäiskäsittelyaika oli ylitetty jo ennen kuin hakemusta oli ryhdytty käsittelemään. 

Asia oli Maahanmuuttoviraston omankin käsityksen mukaan ollut yksinkertainen ja selvä. Hakemus olisi sinänsä voitu ratkaista nopeasti, koska ratkaisu oli hakijan toimittaman väärennetyn asiakirjan takia selvästi kielteinen. Vaikka virasto oli vedonnut resurssiensa vähäisyyteen, oli viivästykseen apulaisoikeuskanslerin mukaan osoitettavissa myös työn organisointiin liittyviä puutteita. 

Päätös lähetettiin tiedoksi myös sisäministeriölle.