Hyppää sisältöön

Omien rekisteritietojen tarkastuspyynnön käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/2444/10/2023
Antopäivä: 9.4.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Oikeusrekisterikeskuksen huomiota omien tietojen tarkastuspyynnön lainmukaiseen käsittelyyn. 

Kantelija ei ollut saanut vastausta tai ilmoitusta määräajan jatkamisesta omien tietojen tarkastusta koskeneeseen pyyntöönsä kuukauden määräajassa.