Hyppää sisältöön

Oleskelulupahakemuksen käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/540/10/2020
Antopäivä: 25.8.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Maahanmuuttoviraston huomiota viranomaisen velvollisuuteen käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan oleskelulupahakemus oli odottanut käsittelyvuoroaan reilusti yli vuoden sen jälkeen, kun ELY-keskus oli tehnyt kielteisen osapäätöksen ja päätöksentekoa varten tarvittavat asiakirjat olivat olleet Maahanmuuttoviraston käytettävissä. Kantelijan edellinen oleskelulupahakemus oli ratkaistu vasta yli vuosi sen jälkeen, kun hänen aiempi oleskelulupansa oli umpeutunut.

Kantelijan asiassa ei ollut kysymys monimutkaisesta tai laaja-alaista selvittämistä vaatineesta hakemuksesta taikka siitä, että kantelijan oma toiminta olisi vaikuttanut asian käsittelyä hidastavasti. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan Maahanmuuttovirasto ei ollut käsitellyt kantelijan oleskelulupahakemusta ilman aiheetonta viivytystä.