Hyppää sisältöön

Oikeuskanslerin puheenvuorot eduskunnalle vuosien 2019 ja 2020 valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomusten käsittelyssä

Julkaisuajankohta 24.9.2021 8.28

Kertomus vuodelta 2019

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 11/2021 vp valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta eduskunnalle vuodelta 2019 (K 12/2020 vp, pdf) oli eduskunnan täysistunnossa ainoassa käsittelyssä. Perustuslakivaliokunnan mietinnössä tekemät huomiot ovat dialogia, jonka kautta oikeuskansleri kehittää laillisuusvalvontaansa.

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä korostettuja teemoja digitaalisaatiosta, kielellisistä oikeuksista sekä ymmärrettävästä ja oikeudellisesti kontrolloitavissa olevasta automaatiosta käsitellään jatkossakin oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa. Perustuslakivaliokunta piti perusteltuna, että toimitusministeristöön liittyviä näkökohtia käsitellään laajasti ja monipuolisesti oikeuskanslerin kertomuksessa.

Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota saamaansa selvitykseen siitä, että kertomusvuoden jälkeen laillisuusvalvonnan työmäärä on kasvanut huomattavasti ja piti tärkeänä, että laillisuusvalvontaan varataan riittävät resurssit.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti käytti eduskunnan täysistunnossa puheenvuoron.  Siinä hän totesi työtaakan jatkavan kasvuaan:

Laillisuusvalvonta-asioita tuli vuonna 2020 vireille kaikkiaan 3727 kpl: näistä kanteluita oli 2844 ja viime vuoden aikana 2674 kantelua ratkaistiin.

Vuoteen 2019 verrattuna niin saapuneiden kuin ratkaistujen kanteluiden määrä lisääntyi yli kolmanneksella. 

Poikkeukselliset olot tuottavat jo itsessään hallitusvallan valvontaan ja ennakolliseen säädösvalvontaan paljon oikeudellisesti vaikeaa lisätyötä – ennakollisen laillisuusvalvonnan lausuntoja on annettu 72 kpl, säädösesitysten tarkempia ennakkotarkastuksia oli 77 kpl, valtioneuvoston noin 100 istunnossa oli 2088 asiaa oikeuskanslerin esittelylistojen tarkastuksessa. Vuonna 2019 valtioneuvoston istuntoja oli 56 kpl ja niissä 1348 asiaa.

Oikeuskanslerin Tuomas Pöystin vastauspuheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 23.9.2021 (pdf)

Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja, jossa tarkka versio oikeuskanslerin puheenvuorosta

Kertomus vuodelta 2020

Oikeuskansleri esitteli eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2020 (K 17/2021 vp) täysistunnossa 23.9.2021.

Kertomuksen K 17/2021 vp (pdf), pääteemana on kansanvaltaisen oikeusvaltion toimivuus poikkeusoloissa ja normaalissa arjessa.

Koronapandemia paljasti suomalaisen oikeusvaltion toiminnassa puutteita, joista oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin laillisuusvalvontaratkaisut kertovat. Oikeusvaltiossa lakeihin on tarpeen sisällyttää ajantasaiset ja riittävän yleiset säännökset pandemiatilanteiden ja niiden johtamisen kannalta.

Kertomukseen sisältyvässä puheenvuorossaan apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kirjoittaa oikeuskanslerin yleisestä tehtävästä ylläpitää ja kehittää oikeusvaltiota.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin esittelypuheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 23.9.2021 (pdf)

Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja, jossa tarkka versio oikeuskanslerin puheenvuorosta

Puheenvuoro Vanha sisältö