Hyppää sisältöön

Oikeuskanslerilla ei perusteita puuttua asumisoikeusasuntolain valmisteluun

Diaarinumero: OKV/509/1/2017
Antopäivä: 28.3.2017
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Oikeuskansleri ei ota laillisuusvalvojana kantaa asumisoikeusasuntolakiluonnokseen, joka on parhaillaan lausuntokierroksella. Hän ei myöskään havainnut lakia valmistelleen ympäristöministeriön menettelyssä mitään sellaista, mikä olisi antanut tässä vaiheessa oikeudellisen perusteen puuttua lainvalmisteluun.

Useissa kanteluissa on epäilty, että laki olisi perustuslain vastainen. Lakiluonnoksessa esitetään, että kiinteistön omistajayhtiö voisi tietyissä tilanteissa irtisanoa asukkaan asumisoikeussopimuksen. Kantelijat pelkäävät tämän heikentävän asumisoikeusasukkaiden asumisturvaa ja omaisuuden suojaa.

Oikeuskansleri totesi kantelijoille antamassaan vastauksessa, että lakiesitys tulee aikanaan normaaliin tapaan oikeuskanslerinvirastossa tarkastettavaksi ennen valtioneuvoston yleisistuntoa. Oikeuskansleri arvioi lakiesityksen perustuslainmukaisuuden tuossa vaiheessa. Jos hän katsoo lakiesityksen voivan olla ristiriidassa perustuslain kanssa, hän edellyttää, että esitys saatetaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Oikeuskanslerin sijaan perustuslakivaliokunta on se taho, jolle lakien perustuslainmukaisuuden arvioiminen viime kädessä kuuluu.

Lakiluonnos sisältää jo nyt kirjauksen, jonka mukaan esityksestä tulisi pyytää perustuslakivaliokunnan kanta. Lisäksi parhaillaan käynnissä olevalla lausuntokierroksella kuka tahansa voi antaa lakiluonnoksesta lausunnon. Lausuntoa on pyydetty kaikilta asumisoikeusasukkaita edustavilta yhdistyksiltä.