Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri pyytää selvitystä vaalirahailmoitusten käsittelystä

Diaarinumero: OKV/681/1/2008
Antopäivä: 2.6.2008
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: muu toimenpide

Oikeuskanslerinvirastoon ovat saapuneet oheiset Jyrki Virolaisen 21.5.2008 ja 28.5.2008 päivätyt ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain (414/2000, vaalirahoituslaki) mukaisten
ilmoitusten käsittelyä oikeusministeriössä koskevat kirjoitukset.