Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri Pöysti: Digitalisaation vastuukysymykset työterveydenhuollossa

Julkaisuajankohta 25.9.2019 10.40

Valtioneuvoston oikeuskansleri, hallinto-oikeuden dosentti, OTT Tuomas Pöystin puheenvuoro työterveyshuollon neuvottelukunnassa 25.9.2019

Digitalisaation vastuukysymykset työterveydenhuollossa – kuka vastaa terveydenhuollon palveluiden digitaalisesta tuotekehyksestä ja mitkä ovat roolit, vastuut ja oikeusturvajärjestelyt siinä?

Digitalisaatio antaa huomattavia mahdollisuuksia terveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden, tehokkuuden sekä vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantamiseen. Digitaaliset ratkaisut perustuvat monilta osin lääketieteen menetelmien ja laitteiden ja siten terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillisen toiminnan digitalisointiin sekä lisääntyvästi tekoälyn käyttämiseen tuossa ammatillisessa toiminnassa tehtävän päättelyn ja ongelmanratkaisun tukena. Vastuun kannalta kuitenkin tulee kysymys siitä, kuka ja ketkä vastaavat automaattisista toiminnoista ja missä määrin esimerkiksi työterveyshuollon ammattihenkilö on vastuussa asiallisesti koneen tekemistä toiminnoista. Esityksessä pohditaan näitä kysymyksiä tarkoituksena auttaa tunnistamaan vastuukysymyksiä.

Eri teknologioiden välinen konvergenssi tekee lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten vastuun osaksi päällekkäiseksi muun muassa ohjelmistokehittäjien sekä data-analyytikoiden kanssa. Kuitenkin terveydenhuollon toiminnoiksi luettavissa palveluissa terveydenhuollon ammattilainen vastaa aina potilaalle antamastaan palvelusta. Työterveyspalveluiden palveluntarjoaja on usein myös tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä ja siten laajalti yleisesti vastuussa digitaalisen palvelun laillisuudesta ja siinä olevien virheiden aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Tietosuojalainsäädännön ja varsinkin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamien suunnittelu- ja osoittamisvaatimusten merkitys ja painoarvo ovat nousseet. Varsinkin ohjelmistotuotteiden kehittäjien ja data-analytiikan palveluiden tarjoajien osalta on tärkeää digitaalisen palvelun elinkaaren vaiheiden mukaisesti määritellä mahdollisimman selkeästi vastuut sopimuksilla. Automaatien edetessä todennäköisesti myös terveydenhuollossa tarvitaan myös uutta lainsäädäntöä digitaalisten palveluiden vastuiden kohdistamisesta ja automaattisten menettelyiden käytettävyydestä.

Hyvät digitaaliset palvelut edellyttävät laajalti eri ammattilaisten yhteistyötä. On hyvin tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaiset ovat jo palveluiden ja järjestelmien suunnittelussa mukana. Samoin oikeusturvajärjestelyissä digitaalisten palveluiden ja järjestelmien ennakollinen oikeudellinen suunnittelu ja oikeudellinen laadunvarmistus perus- ja ihmisoikeuksien sekä hyvää (työ)terveydenhuoltoa koskevien vaatimusten mukaiseksi on jokseenkin välttämätöntä.

Puheenvuoro Vanha sisältö