Hyppää sisältöön

Muutoksenhakemus olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1252/1/2016
Antopäivä: 28.6.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti hallintotuomioistuimen huomiota valitusasioiden käsittelyaikaan ja asianosaisen oikeuteen saada arvio asian käsittelyajasta.

Kantelijan valituksen käsittely hallinto-oikeudessa oli kestänyt 20,5 kuukautta. Käsittelyaika oli huomattavasti pidempi kuin muissa vastaavissa asioissa, eikä kantelija ollut myöskään saanut arviota asian käsittelyajasta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että asian käsittely oli viivästynyt aiheettomasti.