Hyppää sisältöön

Muistutukseen tulee vastata kohtuullisessa ajassa

Diaarinumero: OKV/1074/1/2016
Antopäivä: 8.5.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota sen lainmukaiseen velvollisuuteen käsitellä muistutus kohtuullisessa ajassa.

Aluehallintovirasto oli siirtänyt lääkärin menettelyä koskevan kanteluasian muistutuksena kaupungin käsiteltäväksi. Kaupunki oli antanut vastauksen muistutukseen noin kolme ja puoli kuukautta siirron jälkeen. Muistutuksen kohtuullista käsittelyaikaa ei ole lainsäädännössä täsmällisesti määritelty. Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännön, Valviran ohjeistuksen ja lain perustelujen valossa kaupunki ei ollut käsitellyt kantelijan muistutusta kohtuullisessa ajassa.