Hyppää sisältöön

Ministeriön menettely valtiosopimuksen hyväksymisessä ja voimaansaattamisessa

Diaarinumero: OKV/258/70/2020
Antopäivä: 20.9.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri tutki omasta aloitteestaan maa- ja metsätalousministeriön menettelyn elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan yleissopimuksen (ATP-sopimus) hyväksymisessä ja voimaansaattamisessa. Kyseiseen sopimukseen ja sen liitteisiin oli tehty viime vuosina muutoksia, joita ministeriö ei ollut tuonut tasavallan presidentin hyväksyttäviksi. Näin ollen muutokset olivat tulleet Suomea kansainvälisesti sitoviksi ilman, että muutokset on hyväksytty kansallisesti perustuslain 93 §:n 1 momentin mukaisesti. Niitä ei ole myöskään saatettu voimaan kansallisesti. Oikeuskansleri kiinnitti maa- ja metsätalousministeriön huomiota valtiosopimusten hyväksymis- ja voimaansaattamismenettelyn edellyttämään tarkkuuteen ja huolellisuuteen sekä toimenpiteiden oikea-aikaisuuteen.

ATP-sopimuksen muutoksia ei hyväksytä erikseen sopimuspuolten toimesta, vaan ne tulevat velvoittaviksi, mikäli sopimusosapuolet eivät vastusta niitä määräajassa. Kyseessä on ns. opting out -menettely.

Oikeuskansleri totesi, että sopimuksen muutosten hyväksyminen olisi tullut esitellä ennen muutosten vastustamiselle ATP-sopimuksessa asetetun määräajan päättymistä. Pääsääntöisesti valtiosopimukset saatetaan voimaan siten, että voimaansaattamista koskeva kansallinen säädös tulee voimaan samana ajankohtana kuin sopimus tulee kansainvälisesti voimaan. ATP-sopimuksen mukaan sopimuksen hyväksytyksi katsottu muutos tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin se katsottiin hyväksytyksi. Koska sopimusmuutokset ovat jääneet hyväksymättä, myös sopimusmuutosten voimaansaattaminen on jäänyt tekemättä oikea-aikaisesti.  

Ministeriö on selvityksessään tuonut esiin toimenpiteitä, joihin se on ryhtynyt ja aikoo ryhtyä voimaan tulleiden sopimusmuutosten osalta sekä sopimuskokonaisuuden voimaansaattamiseksi. Ministeriö on myös ilmoittanut ryhtyvänsä toimenpiteisiin vastaavan välttämiseksi.