Hyppää sisältöön

Ministereiden menettely Posti Group Oyj:n liiketoiminnassa ja työtaistelussa

Diaarinumero: OKV/1902/1/2019 OKV/1907/1/2019 OKV/1911/1/2019 OKV/1988/1/2019 OKV/2011/1/2019
Antopäivä: 9.3.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Oikeuskansleri on antanut ratkaisunsa kanteluihin, jotka koskivat silloisen kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron ja silloisen pääministeri Antti Rinteen toimia Posti Group Oyj:n liiketoiminnassa ja työtaistelussa. Kanteluiden mukaan ministerit olivat antaneet eduskunnalle virheellistä tietoa siitä, milloin ministeri Paatero oli saanut tiedon Posti Group Oy:n liikkeenluovutussuunnitelmista ja siitä, oliko yhtiön suunnitelmilla valtion omistajaohjauksen tuki.

Oikeuskansleri korostaa ratkaisussaan, että ministerin eduskunnalle antamien tietojen riittävyyden ja oikeellisuuden ensisijainen arvioija on eduskunta itse.

Oikeuskanslerin mukaan ministeri Paatero oli vastauksissaan sekä kirjallisiin kysymyksiin että eduskunnan kyselytunnilla tuonut esiin sellaisia tietoja, jotka vastasivat Posti Group Oyj:n hänelle antamia tietoja. Asiaa arvioidessaan oikeuskanslerilla oli käytettävissään se materiaali, joka ministeri Paaterolle oli esitetty omistajaohjauksen ja Posti Group Oyj:n välisessä tapaamisessa 21.8.2019.

Pääministeri Rinteen osalta oikeuskansleri totesi, että Rinne oli eduskunnassa osittain kommentoinut valtion omistajaohjauksen ja Posti Group Oyj:n välistä yhteydenpitoa tavalla, joka jätti avoimeksi hallituksen sisäiseen tiedonkulkuun liittyviä kysymyksiä. Oikeuskanslerin mukaan asiassa ei ollut aihetta epäillä, että pääministeri Rinne olisi perustuslaissa tarkoitetulla tavalla tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan lainvastaisesti. Oikeuskansleri otti asiaa arvioidessaan huomioon myös sen, että ministerin poliittinen vastuu toteutuu eduskunnan osoittaman epäluottamuksen kautta ja että pääministeri Rinne jätti eronpyyntönsä tasavallan presidentille 3.12.2019.