Hyppää sisältöön

Miehittämättömien kulkuneuvojen kulkuun puuttuminen

Diaarinumero: OKV/51/20/2018
Antopäivä: 26.8.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon esitysluonnoksesta, jolla säädettäisiin Rikosseuraamuslaitokselle oikeus käyttää teknisiä laitteita, joiden avulla miehittämättömät kulkuneuvot voidaan havaita, ja oikeus tarvittaessa puuttua niiden kulkuun. Oikeuskansleri piti ehdotettuja säännöksiä sekä niiden mukaista eri viranomaisten välistä työnjakoa tarkoituksenmukaisena ja hyväksyttävänä perustuslain kannalta.

Oikeuskansleri totesi, että samanaikaisesti on vireillä muitakin miehittämättömien ilma-alusten kulkuun puuttumiseen liittyviä säädösvalmisteluasioita rajavartiolaitoksen, puolustusvoimien ja poliisin osalta ja että niissä on osin toisistaan poikkeavia johtopäätöksiä taloudellisten vaikutusten arvioinnissa. Oikeuskanslerin mukaan on tärkeää, että samaan toimintaan tai asiaan vaikuttavat muut uudistukset otetaan lainvalmisteluhankkeissa alusta lähtien huomioon ja että johtopäätökset hankkeissa eivät ole keskenään ristiriitaisia. Vaihtoehtoisesti mahdolliset ristiriitaiset johtopäätökset tulee tuoda esiin avoimesti ja perustella tarkasti.

Ministeriöiden välinen koordinointi ja toimiva vuorovaikutus lainvalmisteluhankkeissa muun ohella tehostaa ja monipuolistaa lainvalmistelua sekä ehkäisee tarpeetonta päällekkäistä työtä. Se on tärkeää myös oikeusjärjestyksen johdonmukaisen ja toimivan kokonaisuuden kannalta.

Miehittämättömien kulkuneuvojen kulkuun puuttumisen säännösten jatkovalmistelussa sekä säädettävän lainsäädännön täytäntöönpanossa samoin kuin tarvittavassa koulutuksessa ja hankinnoissa eri viranomaisten on tarpeen toimia yhteistyössä.