Hyppää sisältöön

Menettely virkanimityksissä ulosoton organisaatiouudistuksessa

Diaarinumero: OKV/2623/10/2020
Antopäivä: 9.12.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulosotto
Toimenpide: ei toimenpidettä

Kantelija katsoi, että silloinen Valtakunnanvoudinvirasto menetteli virheellisesti siirtäessään henkilöstön toiveet kartoitettuaan suoraan osan vakinaisista kihlakunnanvoudin viroista, jotka säilyivät organisaatiouudistuksessa samalla virkapaikalla. Kantelija katsoi myös, että häntä ei kohdeltu virkajärjestelyssä tasapuolisesti muiden samassa asemassa olleiden virkamiesten kanssa, koska hänen pyyntönsä virkasiirrosta hylättiin sillä perusteella, että hänen hoitamalleen ruotsinkieliselle viralle oli toiminnallinen tarve viranhoitopaikassa.

Oikeuskansleri viittasi ratkaisussaan ulosoton organisaatiouudistuksen tavoitteisiin ja lainsäädännölliseen perustaan. Virkamiesten palvelussuhteen jatkuvuuden turvaamiseksi valtion virkamieslaki sisältää säännökset siitä, miten valtionhallinnon uudelleen järjestelyssä vakinaiset ja määräaikaiset virat ja virkamiehet siirtyvät uuteen virastoon. Oikeuskansleri katsoi lisäksi, että pääsääntöinen tapa toteuttaa viraston sisäisiä uudelleenjärjestelyitä on perustaa ja lakkauttaa virkoja ja täyttää virat avoimessa virantäyttömenettelyssä. Virkamieslaki sisältää kuitenkin tämän lisäksi eräitä muita mahdollisuuksia virkajärjestelyihin. Ulosottolaitoksen käyttämä menettely oli oikeudellisesti mahdollinen ja tasapuolisuutta noudatettiin siten, että kielteisille päätöksille virkapaikkasiirtopyyntöihin on ollut lainmukaiset perustelut eikä lainmukaisia menettelyitä ollut käytetty jonkin henkilön tai henkilöryhmän asettamiseen huonompaan asemaan vaan Ulosottolaitoksen palveluiden ja niiden saatavuuden turvaamiseen taikka tasapuolisen kohtelun turvaamiseen palkkausjärjestelmässä.