Hyppää sisältöön

Menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa

Diaarinumero: OKV/1650/1/2013
Antopäivä: 17.8.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli poliisilaitoksen menettelyä asiakirjapyyntöään koskevassa asiassa. Poliisilaitos myönsi antaneensa kantelijalle puutteellista informaatiota siitä, mitä osioita kantelijalle annetun asiakirjan tiedoista oli peitetty ja näin ollen jätetty tälle antamatta. Saadun selvityksen perusteella näytti siltä, että kyse oli inhimillisestä erehdyksestä.

Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että kun kantelijalle ei ollut annettu kaikkia tietoja, olisi kantelijan tullut saada asia halutessaan viranomaisen, eli poliisilaitoksen ratkaistavaksi. Poliisilaitos oli tapauksessa lopulta antanut kantelijalle julkisuuslain mukaisen valituskelpoisen päätöksen vasta sen jälkeen, kun kantelija oli kahteen kertaan kannellut asiasta oikeuskanslerille.

Apulaisoikeuskansleri saattoi poliisilaitoksen tietoon esittämänsä näkemykset sen virheellisestä menettelystä ja kiinnitti sen vakavaa huomiota julkisuuslaissa säädettyihin velvollisuuksiin asiakirjapyynnön käsittelyssä.