Hyppää sisältöön

Menettely asiakirjapyynnön käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/703/1/2012
Antopäivä: 15.11.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelija pyysi saada jäljennökset työpaikkahakemusasiakirjoista. Hänelle ilmoitettiin, että hän voi tulla tutustumaan asiakirjoihin, mutta sitä varten on varattava etukäteen aika. Julkisuuslain mukaan tieto asiakirjan sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Kantelija sai pyytämänsä kopiot vasta sen jälkeen, kun oikeuskanslerinvirastosta oli lähetetty kaupungille selvityspyyntö kantelun johdosta.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kaupunki oli toiminut virheellisesti laiminlyödessään noudattaa julkisuuslain säännöstä asiakirjan antamisesta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta sekä säännöstä siitä, että tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla.