Hyppää sisältöön

Menettely ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämisessä

Diaarinumero: OKV/1264/1/2011
Antopäivä: 5.9.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädetään näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. Opetushallitus on antanut henkilökohtaistamisesta laissa tarkoitetun määräyksen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että pelkän henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan laatiminen ei täytä henkilökohtaistamisesta annetuissa säännöksissä ja opetushallituksen antamassa määräyksessä asetettuja velvoitteita.

Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että vaikka näyttötutkinnon arvioijien määrästä ei olekaan velvoittavia määräyksiä, näyttötutkinnon suorittajan oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu sekä tutkintotilanteen avoimuus ja kontrolloitavuus huomioiden olisi kuitenkin aiheellista harkita menettelytapojen muutosta siten, että arviointi tulisi tehdyksi opetushallituksen laatiman oppaan tarkoittamalla tavalla kolmikantaisesti.

Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä menettelystä henkilökohtaistamisessa ja näyttötutkinnon arvioinnissa oppilaitoksen tietoon.