Hyppää sisältöön

Maksun palautuksen pitkä käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/2046/10/2021
Antopäivä: 20.7.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Maahanmuuttoviraston huomiota perustuslain ja hallintolain säännöksiin asian käsittelystä ilman aiheetonta viivytystä sekä hallintolain säännökseen asian käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin vastaamisesta.

Kantelijan käsittelymaksun palautusta koskeneen pyynnön käsittely Maahanmuuttovirastossa oli kestänyt kymmenen kuukautta. Viraston selvityksestä ei ilmennyt asiaan liittyneen sen pitkää käsittelyaikaa selittäviä erityisiä syitä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan asian käsittely oli aiheettomasti viivästynyt.

Kantelun mukaan virastosta ei ollut myöskään vastattu hänen asian käsittelyvaihetta koskeviin tiedusteluihinsa. Maahanmuuttoviraston selvityksen mukaan virasto ei ollut pystynyt muun muassa asioiden ruuhkautumisen vuoksi selvittämään, oliko kantelijan tiedusteluihin vastattu. 

Maahanmuuttoviraston ilmoittaman mukaan se oli alkanut kehittää maksunpalautusten käsittelyä koskevaa prosessia, ja käsittelyaikoja oli jo saatu huomattavasti lyhennettyä.