Hyppää sisältöön

Maistraatti ei kuullut lapsen isää nimenmuutosasiassa

Diaarinumero: OKV/1335/1/2015
Antopäivä: 25.4.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Alaikäinen 14-vuotias lapsi ja hänen äitinsä olivat allekirjoittaneet maistraatille toimittamansa nimenmuutoshakemuksen. Väestötietojärjestelmän mukaan lapsen äiti oli lapsen ainoa huoltaja, mutta järjestelmässä oli merkintä, jonka mukaan huolto oli jaettu. Järjestelmästä ei ilmennyt käräjäoikeuden tekemän päätöksen sisältö. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan lapsen huolto oli uskottu yksin hänen äidilleen kuitenkin siten, että äidillä ei ollut oikeutta yksin muuttaa lapsen nimeä eikä uskontoa. Maistraatti muutti lapsen nimen kuulematta lapsen isää.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että maistraatti oli laiminlyönyt hallintolain säännösten edellyttämän asian riittävän ja asianmukaisen selvittämisen. Maistraatin olisi tullut tarkistaa se, miten lapsen huolto oli jaettu, ja kuulla lapsen isää asiassa.