Hyppää sisältöön

Määrärahan ylittäminen

Diaarinumero: OKV/2/50/2011
Antopäivä: 31.7.2011
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Valtiontalouden tarkastusvirasto mainitsi varainhoitovuotta 2009 koskevan toimintakertomuksensa (K 20/2010 vp) talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten  noudattamista koskevassa kohdassa määrärahan ylittymisen neljällä momentilla. Eduskunnan tarkastusvaliokunta totesi kertomuksesta antamassaan mietinnössä (TrVM 8/2010 vp), että vaikka määrärahan ylittämistapauksia on ilmennyt tarkastusviraston suorittamissa tilintarkastuksissa harvoin, valiokunta pitää tilannetta huolestuttavana ja virheitä vakavina. Ylitystapauksissa on ollut kysymys säädösten ja eduskunnan talousarviosta antaman päätöksen rikkomisesta. Määrärahan ylittäminen tarkoittaa myös perustuslain vastaista menettelyä. Eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta talousarviota ja sitä koskevia säädöksiä noudatetaan nykyistä  tarkemmin (EK 30/2010 vp).