Hyppää sisältöön

Määräaikaisiin virkasuhteisiin nimittäminen olisi kuulunut valtioneuvoston yleisistunnolle

Diaarinumero: OKV/15/50/2018 OKV/26/50/2018
Antopäivä: 20.1.2019
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti oikeusministeriön huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä sekä virkavapauden myöntämistä koskevien säännösten noudattamisessa.

Oikeusministeriö oli tehnyt useita päätöksiä lainsäädäntöneuvosten määräaikaisiin virkasuhteisiin nimittämisestä ja päätökset kahden hankejohtajan määräaikaisiin virkasuhteisiin nimittämisestä yhteensä yli vuoden pituiseksi ajaksi.

Valtion virkamiesasetuksen mukaan nimittämisestä virkamieheksi yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää se viranomainen, joka nimittäisi vastaavaan virkaan. Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan muun muassa muun johtajan ja lainsäädäntöneuvoksen nimittää valtioneuvosto. Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee nimittämisen yli vuodeksi kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto. Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee myös virkavapauden myöntämisen yli kahdeksi vuodeksi näille virkamiehille.

Oikeuskansleri totesi, että oikeusministeriö oli menettelyllään ylittänyt toimivaltansa. Vakiintuneen tulkinnan mukaan nimittämisestä päättää valtioneuvoston yleisistunto, kun alle vuoden pituista määräaikaa jatketaan yli vuoden kestäväksi. Oikeusministeriö oli myös päätöksellään jatkanut yli kaksi vuotta kestänyttä virkavapautta, vaikka asiasta päättäminen olisi kuulunut valtioneuvoston yleisistunnolle.