Hyppää sisältöön

Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen olisi kuulunut valtioneuvoston toimivaltaan

Diaarinumero: OKV/5/50/2018
Antopäivä: 15.8.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti oikeusministeriön huomiota velvollisuuteen tuoda yhteensä yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi silloin, kun vastaavaan virkaan nimittäminen kuuluu valtioneuvoston toimivaltaan.

Valtion virkamiesasetuksen mukaan nimittämisestä enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää asianomainen virasto. Nimittämisestä yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää se viranomainen, joka nimittäisi vastaavaan virkaan. Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan valtioneuvoston yleisistunto ratkaisee nimittämisen yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto. Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan neuvottelevan virkamiehen nimittää valtioneuvosto.

Oikeusministeriö oli tehnyt nimityspäätöksen neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.–31.12.2017 väliseksi ajaksi ja edelleen 1.1.–31.3.2018 väliseksi ajaksi eli yhteensä yli vuoden pituiseksi ajaksi. Vakiintuneen tulkinnan mukaan nimittämisestä päättää valtioneuvoston yleisistunto silloin, kun alle vuoden pituista määräaikaa jatketaan yli vuoden kestäväksi. Oikeusministeriö oli menettelyllään ylittänyt toimivaltansa.