Hyppää sisältöön

Maalittamisen rikosoikeudellinen sääntely

Diaarinumero: OKV/2250/21/2022
Antopäivä: 28.10.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta, joka sisälsi luonnoksen maalittamista koskevaksi rikoslain pykäläksi.

Oikeuskansleri totesi, että esimerkiksi rikosprosessin toimijoihin kohdistuva uhkailu tai häirintä voi olla uhka demokraattiselle oikeusvaltiolle ja yhteiskunnalle laajemminkin. Vakavaa harkintaa edellyttää kuitenkin se, onko maalittamisen kriminalisointi oikea keino torjua tätä uhkaa. 

Arviomuistiossa ja maalittamista koskeneessa aiemmassa selvityshenkilön selvityksessä oli tuotu esille useita rikoslain säädöksiä, jotka voivat soveltua myös maalittamistilanteisiin. Jatkovalmistelussa tulisikin yhä arvioida ja täsmentää, mikä olisi maalittamista koskevan säännöksen itsenäinen merkitys ja soveltamisala. Oikeuskansleri totesi päätöksenteon pohjana olevan tiedon kannalta ongelmalliseksi sen, että kattavaa tietoa nykyisten rangaistussäännösten käytännön soveltamisongelmista ei ole. 

Lisäksi oikeuskansleri totesi, että jatkovalmistelussa tulee edelleen huolellisesti punnita rangaistussäännöksen tarkkarajaisuutta ja täsmällisyyttä rikosoikeudellinen laillisuusperiaate huomioon ottaen.