Hyppää sisältöön

Luvattomaan rakentamiseen puuttuminen

Diaarinumero: OKV/1273/10/2021
Antopäivä: 20.12.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Pyhtään kunnan tietoon näkemyksensä valvontatehtävän ensisijaisuudesta, viranomaistoiminnan objektiivisuudesta sekä johdonmukaisesta ja luottamusta herättävästä päätöksenteosta asiassa, joka koski luvattomaan rakentamiseen puuttumista. 

Rakennuskiellossa olevalle kiinteistölle oli vuonna 2015 rakennettu venevaja- ja varastorakennus ilman lupaa. Kunta oli jälkikäteen vuonna 2018 myöntänyt poikkeamisluvan, joka kuitenkin kumottiin hallinto-oikeudessa. Valvontajaosto kehotti kiinteistönomistajaa purkamaan rakennuksen vuonna 2020. Tämän jälkeen kunta sopi kiinteistönomistajan kanssa alueen osayleiskaavan muuttamisesta ja myönsi purkamiselle jatkoaikaa. Kaavoitus kuitenkin keskeytettiin vuonna 2021 ja lokakuussa 2022 kunta määräsi venevajan purettavaksi sakon uhalla. Kiinteistönomistaja haki marraskuussa 2022 uutta poikkeamislupaa, joka mahdollistaisi luvan venekatokselle. Lupa-asia ei ollut vielä lainvoimainen. Kunnan rakennusvalvonta oli vuonna 2020 joutunut kehottamaan samaa kiinteistönomistajaa hakemaan jälkikäteen lupaa myös laituri- ja terassirakennelmalle. 

Venevajan lupamenettelyyn ja alueen kaavoituksen muuttamiseen liittyvät monet vaiheet ja osin ristiriitaisina näyttäytyvät menettelyt eivät ole olleet omiaan herättämään luottamusta kunnan toiminnan puolueettomuuteen ja johdonmukaisuuteen, vaikka kunta ei ollutkaan ylittänyt harkintavaltaansa tai käyttänyt sitä väärin. Apulaisoikeuskansleri totesi, etteivät rakennusvalvonnan suhteellisuusperiaatetta soveltava valvonta ja asiakaspalvelumyönteinen neuvonta saa johtaa siihen, että viranomaisen joustavuutta käytetään hyväksi luvattomassa rakentamisessa.