Hyppää sisältöön

Lokitietoja koskevan tietopyynnön käsittely

Diaarinumero: OKV/1959/10/2022
Antopäivä: 2.5.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Porin kaupungin huomiota lain mukaiseen menettelyyn sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen lokitietoja koskevien tietopyyntöjen käsittelemisessä. Asiassa kantelija ei ollut saanut pyytämiänsä lokitietoja laissa säädetyssä kahden kuukauden määräajassa. 

Kaupunki ilmoitti pyrkivänsä välttämään vastaavia viivästyksiä kehittämällä tietopyyntöjen käsittelyä keskitetymmäksi.

Korjaus 3.5.2022 klo 16.45: Ratkaisuliitteeseen on päivitetty oikea päivämäärä, jolloin kantelu on tehty.