Hyppää sisältöön

Lapsiperheen kiireellisen asumisen järjestäminen

Diaarinumero: OKV/143/1/2007
Antopäivä: 29.9.2008
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija ja hänen yksi täysi-ikäinen ja kolme alaikäistä lastaan olivat jääneet ilman asuntoa. Kantelija ja lapset asuivat tilapäismajoituksessa muun muassa piharakennuksessa, johon tuli kylmä vesi. Sosiaalitoimi oli yrittänyt järjestää perheelle asuntoa, mutta siinä ei ollut onnistuttu. Kunnalla oli käytettävissä kiireellisen asumisen järjestämiseen tukiasunto, joka ei kuitenkaan tuolloin ollut vapaana. Lisäksi kunnalla olivat käytettävissä kunnan vuokra-asunto-osakeyhtiön asunnot, mutta niitä ei vuokrattu kantelijalle, koska hänellä oli aikaisempia vuokrarästejä yhtiöön.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä viitattiin lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain säännöksiin asumisen järjestämisestä tietyissä tilanteissa. Päätöksen mukaan kantelijan ja hänen lastensa tilanne oli sellainen, että edellä mainittujen säännösten perusteella perheen asuminen oli viivytyksettä järjestettävä. Perusturvalautakunnan tulee huolehtia siitä, että näitä lastensuojelulaissa ja sosiaalihuoltolaissa säädettyjä sitovia velvoitteita noudatetaan. Tällaisissa tapauksissa maksukyvyttömyys, esimerkiksi vuokrarästit, tai varattomuus eivät voi olla perusteena järjestämättä asuntoa. Lisäksi päätöksen mukaan kunnan tuli arvioida, olivatko järjestelyt kiireellisen asumisen turvaamiseen kunnassa riittäviä, siten kuin laki asunto-olojen kehittämisestä edellyttää.