Hyppää sisältöön

Kunta menetteli virheellisesti hankintaan liittyvässä päätöksenteossa

Diaarinumero: OKV/2049/1/2018
Antopäivä: 2.12.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kunnan sivistystoimenjohtaja menetteli virheellisesti allekirjoittaessaan palvelusopimuksen yhtiön ja kunnan välillä ennen kuin kunnassa oli tehty viranhaltijapäätös yhtiöltä tehtävästä hankinnasta. Kun virhe huomattiin, hankintaa koskeva viranhaltijapäätös tehtiin.

Kantelussa katsottiin lisäksi, että sivistystoimenjohtaja oli toiminut asian käsittelyssä kaksoisroolissa, koska hän toimi kunnan kanssa sopimuksen tehneen yhtiön opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmässä kunnan edustajana. Apulaisoikeuskanslerin mukaan sivistystoimenjohtaja ei ollut hallintolaissa tarkoitetulla tavalla esteellinen asiassa. Hän ei ollut kunnan kanssa sopimuksen tehneen yhtiön hallituksen, hallintoneuvoston tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsen, eikä ollut saanut ohjausryhmän kokouksista taloudellista tai muuta etua.